Άρθρο

Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 26 Ιουνίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε. στην συνεδρίαση του της 31ης Μαΐου 2016, αποφασίζει να καλέσει τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 26 Ιουνίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας στην Λαμία, στην οδό Καποδιστρίου, αρ. 3, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

«Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου»

 

Για να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, που πρέπει οπωσδήποτε να είναι μέτοχος, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν οπωσδήποτε τις μετοχές τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

Μέσα στην ίδια προθεσμία οι κ.κ Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν την σχετική απόδειξη κατάθεσης των μετοχών καθώς και τυχών έγγραφα πληρεξούσια στα Γραφεία της Εταιρείας.

 

Λαμία 31 Μαΐου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο prosklisi_ektakti_gs_2016.docx11.96 KB

Social links

1,20 €

Πράσινο Εισιτήριο
Τιμή : 1,20 €

Περισσότερα...

0,60 €

Κίτρινο Εισιτήριο
Τιμή : 0,60 €

Περισσότερα...

1,70 €

Καφέ Εισιτήριο
Τιμή : 1,70 €

Περισσότερα...

0,80 €

Κόκκινο Εισιτήριο
Τιμή : 0,80 €

Περισσότερα...

Χαιρετισμός Προέδρου

Γούλας Νικόλαος

Το Αστικό ΚΤΕΛ Λαμίας μέσα από αυτή την ιστοσελίδα αποσκοπεί στην εύκολη και ταχύτατη πρόσβαση των πολιτών σε πληροφορίες αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.

Γούλας Νικόλαος, Πρόεδρος

Ο καιρός σήμερα

Φωτογραφίες