Ιστορικό

Πρωτοιδρύθηκε το 1954 και αποτελούνταν από 7 λεωφορεία. Το 1968 ο στόλος λεωφορείων αποτελούνταν από 14 λεωφορεία.

Συνολικά η δύναμη ανέρχεται σε 26 λεωφορεία,εκ των οποίων 14 ανήκουν σε μετόχους με διάφορα ποσοστά,10 είναι εταιρικά και 2 λειτουργούν σε συνεργασία με το Δήμο Λαμιέων.

Από τον Δεκεμβριο του 2003 λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρία.