Πληροφορίες Εισιτηρίων

Πράσινο Εισιτήριο
Τιμή : 1,20 €
Τιμή Επιβαρυμένου Εισιτηρίου (εντός λεωφορείου)
Τιμή: 1,50 €

Ολόκληρο εισιτήριο Α ζώνης

Φοιτητικό εισιτήριο Β ζώνης

Κίτρινο Εισιτήριο
Τιμή : 0,60 €
Τιμή Επιβαρυμένου Εισιτηρίου (εντός λεωφορείου)
Τιμή: 1,00 €

Μισό εισιτήριο Α ζώνης
(50% έκπτωση για: πολύτεκνους, μαθητές, φοιτητές ιδρυμάτων Λαμίας)

Μπλε Εισιτήριο
Τιμή : 0,90 €
Τιμή Επιβαρυμένου Εισιτηρίου (εντός λεωφορείου)
Τιμή :
1,00 €

Φοιτητικό εισιτήριο Α ζώνης
(για φοιτητές ιδρυμάτων εκτός Λαμίας)

Καφέ Εισιτήριο
Τιμή : 1,70 €
Τιμή Επιβαρυμένου Εισιτηρίου (εντός λεωφορείου)
Τιμή :
2,00 €

Ολόκληρο εισιτήριο Β ζώνης

Κόκκινο Εισιτήριο
Τιμή : 0,80 €
Τιμή Επιβαρυμένου Εισιτηρίου (εντός λεωφορείου)
Τιμή : 1,00 €

Μισό εισιτήριο Β ζώνης
(50% έκπτωση για: πολύτεκνους, μαθητές)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο επιβάτης υποχρεούται κατά την πληρωμή του εισιτηρίου εντός του λεωφορείου να παίρνει (απαιτεί) απόδειξη ή εισιτήριο της αντίστοιχης αξίας.

Social links

Χαιρετισμός Προέδρου

Γούλας Νικόλαος

Το Αστικό ΚΤΕΛ Λαμίας μέσα από αυτή την ιστοσελίδα αποσκοπεί στην εύκολη και ταχύτατη πρόσβαση των πολιτών σε πληροφορίες αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.

Γούλας Νικόλαος, Πρόεδρος

Ο καιρός σήμερα

Φωτογραφίες