Αποστολή

 

Σκοπός του Αστικού ΚΤΕΛ Λαμίας είναι η αρτιότερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού της Λαμίας.